O nas

Kancelaria Majątkowa MAZOVIA

Świadczy usługi z zakresu wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń, analiz efektywności inwestycji, analizy rynku. Odbiorcami naszych wycen i opinii są m.in. banki, firmy leasingowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne.
Nasze doświadczenie, zaangażowanie i wysokie kwalifikacje zapewniają przygotowanie operatów szacunkowych, raportów i analiz na najwyższym poziomie. Zapewniamy dostosowanie zakresu opracowań do Państwa potrzeb, celów i terminów. Wszystkie operaty szacunkowe i opinie są przygotowywane zgodnie z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi.
Każdy z Klientów może być pewien, że korzystając z naszych usług może być pewien pełnego profesjonalizmu oraz wysokich kwalifikacji i wiedzy .
Jesteśmy członkami Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Ponadto stale uczestniczymy w szkoleniach w zakresie wyceny nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, podnosząc tym samy swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Opinie dla indywidualnych potrzeb klienta

Dla indywidualnych potrzeb klientów sporządzamy między innymi:

l

opinie o wartości nieruchomości niestanowiące operatu szacunkowego, uwzględniające indywidualne potrzeby inwestora

l

opinie o rynkowych stawkach czynszu

l

badania stanu prawnego nieruchomości

l

analizy wybranych rynków nieruchomości m.in. dla potrzeb negocjacji ceny kupna / sprzedaży nieruchomości,

Profesjonalne Wyceny Nieruchomości

Wyceniamy między innymi:

nieruchomości gruntowe niezabudowane

pod zabudowę, rolne, leśne

nieruchomości o funkcji mieszkaniowej

lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne

nieruchomości o funkcji komercyjnej

biurowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe

Wykonywanie operatów szacunkowych odbywa się dla równych celów, w tym m.in. dla potrzeb:

l

zabezpieczenia wierzytelności

kredyty
l

kupna lub sprzedaży nieruchomości, negocjacji ceny

l

aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

l

ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie (w tym za przejęcie pod budowę dróg publicznych),

l

egzekucji komorniczej

l

ustanowienia służebności gruntowej (przejazdu i przechodu, drogi koniecznej itd.)

l

ustanowienia służebności przesyłu

l

księgowych i podatkowych

Wyceny maszyn i urządzeń

Świadczymy usługi z zakresu wyceny maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych. Sporządzanie Opinii określających wartości: maszyn i urządzeń, środków i megaukładów technicznych, w tym m.in. linii technologicznych, jest jednym z ważniejszych obszarów działalności Kancelarii Majatkowej Mazovia.
Do realizacji zleconych Wycen, każdorazowo w zależności od Przedmiotu, celu i zakresu Zlecenia powoływani są dedykowani Autorzy lub Zespoły Projektowe.
W portfolio rzeczoznawców znajduje się kilkadziesiąt różnego rodzaju Wycen i Opinii, jakie sporządzano dla potrzeb: firm leasingowych, instytucji bankowych, urzędów.

Przedmiot Wycen i Opinii to:

l

maszyny przemysłowe i ciągi technologiczne

l

wyposażenie parków maszynowych

l

wyposażenie szpitali, przychodni i gabinetów medycznych

l

maszyn budowlanych i rolniczych

l

naczep, cystern i urządzeń związanych z energetyką,

l

maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów

Cel i przeznaczenie sporządzanych Wycen i Opinii to m.in.:

l

określenie udziału środków trwałych (tu: środków technicznych) w majątku przedsiębiorstwa

l

oszacowanie wartości środków technicznych dla potrzeb dokonywania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa

l

określenie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawu

l

określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ustaleń ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji

l

ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.,

l

ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,

l

ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego

l

ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji,

l

określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),

l

uzyskanie elementów dla sporządzenie analiz ekonomicznych i finansowych

Zapraszam do kontaktu

Masz pytania dotyczące wyceny? Zadzwoń lub napisz a My chętnie udzielimy dodatkowych informacji

Adres

ul. Kubusia Puchatka 8/21,
05-800 Pruszków

Telefon

l

Napisz do nas