O nas

Kancelaria Majątkowa MAZOVIA

Nasza firma to dumni członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, które jest częścią Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Dodatkowo,  posiadamy certyfikat umożliwiający sporządzanie wycen dla
potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, cieszący się uznaniem wszystkich banków.

Nasza zespół nieustannie rozwija swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących wyceny nieruchomości. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zawsze terminowo. Nasze operaty szacunkowe są dostosowywane indywidualnie do Państwa potrzeb, celów i terminów. Zapewniamy, że wszystkie nasze opracowania są zgodne z obowiązującym prawem i najwyższymi standardami zawodowymi.

Każdy nasz Klient może być pewny, że korzystając z naszych usług, otrzymuje pełen profesjonalizm oraz korzysta z naszej wiedzy i wysokich kwalifikacji.

Opinie dla indywidualnych potrzeb klienta

Dla indywidualnych potrzeb klientów sporządzamy między innymi:

l

opinie o wartości nieruchomości niestanowiące operatu szacunkowego, uwzględniające indywidualne potrzeby inwestora

l

opinie o rynkowych stawkach czynszu

l

badania stanu prawnego nieruchomości

l

analizy wybranych rynków nieruchomości m.in. dla potrzeb negocjacji ceny kupna / sprzedaży nieruchomości,

Profesjonalne Wyceny Nieruchomości

Wyceniamy między innymi:

nieruchomości gruntowe niezabudowane

pod zabudowę, rolne, leśne

nieruchomości o funkcji mieszkaniowej

lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne

nieruchomości o funkcji komercyjnej

biurowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe

Wykonywanie operatów szacunkowych odbywa się dla równych celów, w tym m.in. dla potrzeb:

l

zabezpieczenia wierzytelności

kredyty
l

kupna lub sprzedaży nieruchomości, negocjacji ceny

l

aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

l

ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie (w tym za przejęcie pod budowę dróg publicznych),

l

egzekucji komorniczej

l

ustanowienia służebności gruntowej (przejazdu i przechodu, drogi koniecznej itd.)

l

ustanowienia służebności przesyłu

l

księgowych i podatkowych

Wyceny maszyn i urządzeń

Świadczymy usługi z zakresu wyceny maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych. Sporządzanie Opinii określających wartości: maszyn i urządzeń, środków i megaukładów technicznych, w tym m.in. linii technologicznych, jest jednym z ważniejszych obszarów działalności Kancelarii Majatkowej Mazovia.
Do realizacji zleconych Wycen, każdorazowo w zależności od Przedmiotu, celu i zakresu Zlecenia powoływani są dedykowani Autorzy lub Zespoły Projektowe.
W portfolio rzeczoznawców znajduje się kilkadziesiąt różnego rodzaju Wycen i Opinii, jakie sporządzano dla potrzeb: firm leasingowych, instytucji bankowych, urzędów.

Przedmiot Wycen i Opinii to:

l

maszyny przemysłowe i ciągi technologiczne

l

wyposażenie parków maszynowych

l

wyposażenie szpitali, przychodni i gabinetów medycznych

l

maszyn budowlanych i rolniczych

l

naczep, cystern i urządzeń związanych z energetyką,

l

maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów

Cel i przeznaczenie sporządzanych Wycen i Opinii to m.in.:

l

określenie udziału środków trwałych (tu: środków technicznych) w majątku przedsiębiorstwa

l

oszacowanie wartości środków technicznych dla potrzeb dokonywania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa

l

określenie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawu

l

określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ustaleń ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji

l

ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.,

l

ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,

l

ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego

l

ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji,

l

określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),

l

uzyskanie elementów dla sporządzenie analiz ekonomicznych i finansowych

Zapraszam do kontaktu

Masz pytania dotyczące wyceny? Zadzwoń lub napisz, a My chętnie udzielimy dodatkowych informacji

Adres

ul. Kubusia Puchatka 8/21,
05-800 Pruszków

Telefon

l

Napisz do nas