Wycena mieszkań, nieruchomości i działki w Grodzisku Mazowieckim

Kancelaria Majątkowa Mazovia specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z wyceną nieruchomości, działek oraz mieszkań w Grodzisku Mazowieckim. Warto wiedzieć jak przebiega proces wycen, co jest brane pod uwagę i o czym należy pamiętać.

Wycena mieszkań i nieruchomości Grodzisk Mazowiecki

Wycena nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim polega na ustaleniu ich wartości rynkowej i jest dokonywana w formie operatu szacunkowego. Wycena może się okazać konieczna np. gdy chcesz sprzedać mieszkanie lub nieruchomość albo otrzymać kredyt hipoteczny.

Sposób w jaki przeprowadzana się wycenę jest uzależniony od przepisów. Dlatego może go dokonywać jedynie rzeczoznawca, który jest odpowiednio wykwalifikowany do tego zadania. Nasi specjaliści posiadają wymaganą wiedzę, a także doświadczenie i uprawnienia zawodowe. Można więc mieć pewność, że wycena będzie przeprowadzona w pełni profesjonalnie.

Wycena mieszkań Grodzisk Mazowiecki

Wycena mieszkań w Grodzisku Mazowieckim jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera dokładne wyliczenia oraz opisy nieruchomości, a także fotografie. Dokument ten zawsze obejmuje:

  1. cel dla jakiego sporządzono wycenę,
  2. źródła informacji o nieruchomościach,
  3. opis stanu technicznego budynku z wszelkimi szczegółami,
  4. wskazanie metody dokonania wyceny,
  5. analiza aktualnej sytuacji na rynku,
  6. określenie danej nieruchomości, a także wskazanie jaki jest zakres jej wyceny.

Metody stosowane przy wycenie

Warto zaznaczyć, że podczas przeprowadzania wyceny mieszkań i nieruchomości wykorzystuje się szereg różnych metod. Przede wszystkim znaczenie ma metoda porównawcza, która polega na ustalaniu ceny w oparciu o porównaniu danych mieszkań czy nieruchomości do innych na rynku, które posiadają podobne ceny. Kolejną metodą jest podejście dochodowe, zgodnie z którym określa się wartość nieruchomości w oparciu o stopę zwrotu z inwestycji. Z kolei podejście kosztowe opiera się na szacowaniu wartości nieruchomości na podstawie kosztów jej budowania. Dla uzyskania najbardziej optymalnej i pewnej wartości warto wykorzystać połączenie kilku metod.

Wycena działki Grodzisk Mazowiecki

Wycena działki Grodzisk Mazowiecki przeprowadza się, aby określić wartość rynkową danej przestrzeni budowalnej. Nasz rzeczoznawca majątkowy z pewnością przeprowadzi ją profesjonalnie. Przeprowadzając wycenę bierze się pod uwagę kilka kwestii jak np. lokalizacja działki, jej dostęp do dróg dojazdowych, uzbrojenie w media itd. Duże znaczenie ma także zagospodarowanie terenów przyległych oraz najbliższe sąsiedztwo. Istotne jest także sprawdzenie, czy dana działka nie znajduje się w miejscu, w którym zaplanowane są różne inwestycje, takie jak np. budowa nowej obwodnicy.