Rzeczoznawca majątkowy w Piastowie

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi rzeczoznawcy majątkowego w Piastowie. W myśl treści ustawy o gospodarce nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy może określać wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych. Rzeczoznawca majątkowy może także szacować i sporządzać ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości, doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości, skutków finansowych uchwalania i zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rzeczoznawca majątkowy w Piastowie sporządza na piśmie swoją opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy w Piastowie

Jeśli chodzi o oficjalną definicję, rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca określone uprawnienia zawodowe, dzięki którym może oszacować wartość nieruchomości. Uprawnienia te nadawane są przez Ministra Infrastruktury w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997. Osoba, która zdała egzamin państwowy przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, nabywa tytuł zawodowy “rzeczoznawcy majątkowego” oraz prawa do wykonywania zawodu. Warto dodać, że sam tytuł jest prawnie zastrzeżony.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Aby ubiegać się o ten tytuł, należy mieć wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, jednak ten wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe, których program był zgodny z minimami programowymi studiów podyplomowych – minimum to określane jest przez ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Następnie rzeczoznawca musi odbyć roczną praktykę zawodową związaną z wyceną nieruchomości – dopiero wtedy może przystąpić do egzaminu. Rzeczoznawca musi znać prawo podatkowe i mieć rozeznanie w międzynarodowych standardach rachunkowości, zaś sam egzamin obejmuje taką tematykę, jak opłacalność inwestycji, efektywność inwestycji w nieruchomości czy obliczanie rocznej stopy oprocentowania hipoteki. Rzeczoznawca majątkowy powinien także wiedzieć, jak oblicza się zdolność kredytową, znać elementy prawa budowlanego oraz instrumenty i instytucje finansowe.