Rzeczoznawca majątkowy w Michałowicach

 W naszej Kancelarii Majątkowej Mazovia świadczymy profesjonalne usługi rzeczoznawcy majątkowego  w Michałowicach, co zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,  uprawnia nas do:

  • określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń z nią związanych,
  • szacowania i sporządzania ekspertyz na temat rynku nieruchomości,
  • doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomość,
  • skutków finansowych uchwalania i zmiany planów miejscowych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Rzeczoznawca majątkowy w Michałowicach przygotowuje swoją opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Działamy na terenie gminy Michałowice, w miejscowościach takich jak: Pruszków, Raszyn, Nadarzyn, Piastów czy Michałowice. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług rzeczoznawcy majątkowego w Michałowicach.

Rzeczoznawca majątkowy w Michałowicach

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca określone uprawnienia zawodowe, dzięki którym potrafi oszacować wartość nieruchomości. W trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 uprawnienia te są nadawane przez Ministra Infrastruktury. Sam tytuł “rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej i może go używać tylko osoba, która zdała egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną – prawa do korzystania z tytułu oraz do wykonywania zawodu nabywa ona wraz z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Tytuł ten zobowiązuje do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Rzeczoznawca majątkowy Michałowice – czym się zajmuje?

Aby wykonywać ten zawód, trzeba przede wszystkim mieć wykształcenie wyższe, a także ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości – chyba że program ukończonych studiów wyższych pokrywa się z minimalnymi standardami studiów podyplomowych – minimum programowe jest określane przez ministra ds. infrastruktury lub ministra właściwego ds. budownictwa lub gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Następnie rzeczoznawca majątkowy musi odbyć minimum 12 miesięcy praktyki zawodowej, która przeważnie jest płatna. Dopiero po rocznej praktyce można przystąpić do wspomnianego już egzaminu państwowego. Rzeczoznawca majątkowy powinien mieć rozeznanie w prawie podatkowym oraz w międzynarodowych standardach rachunkowości. W zakres tematyczny egzaminu natomiast wchodzą: efektywność inwestycji w nieruchomości, opłacalność inwestycji oraz obliczanie rocznej stopy oprocentowania hipoteki, a także inne zagadnienia dotyczące wyceny nieruchomości. Dobrze, jeśli rzeczoznawca majątkowy potrafi obliczać zdolność kredytową, zna elementy prawa budowlanego i instytucje finansowe.