Rzeczoznawca majątkowy Ursus

Nasza Kancelaria Majątkowa Mazovia oferuje profesjonalne usługi rzeczoznawcy majątkowego w Ursusie. Zgodnie z treścią wspomnianej ustawy o gospodarce nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy uprawniony jest do wykonywania szeregu działań związanych z wyceną nieruchomości, między innymi do sporządzania ekspertyz na rynku nieruchomości, do określania wartości nieruchomości i trwale związanych z nią maszyn i urządzeń, do określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, do określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, do wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz do innych działań, które wiążą się z profesjonalną wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w Ursusie przygotowuje swoją opinię w formie operatu szacunkowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez rzeczoznawcę majątkowego w Ursusie.

Rzeczoznawca majątkowy w Ursusie

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, która posiada specjalne uprawnienia zawodowe związane z szacowaniem wartości nieruchomości. Odpowiednie uprawnienia nadawane są w trybie ustawy o gospodarce nieruchomości z 21 sierpnia 1997 roku przez Ministra Infrastruktury. Tytuł “rzeczoznawcy majątkowego” jest zastrzeżony prawnie i może go używać jedynie osoba, która zdała egzamin w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i otrzymała w ten sposób prawo do wykonywania zawodu oraz używania niniejszego tytułu. Prawa te rzeczoznawca nabywa wraz z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Ursus to jedna z dzielnic Warszawy na terenie, której świadczymy swoje usługi.

Rzeczoznawca majątkowy Ursus – czym się zajmuje?

Rzeczoznawca majątkowy, aby móc wykonywać ten zawód, musi mieć ukończone studia wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe można pominąć tylko w przypadku, gdy program studiów wyższych obejmował minimum programowe studiów podyplomowych, które określa Minister Infrastruktury lub minister właściwy do spraw budownictwa lub gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Potem rzeczoznawca majątkowy musi odbyć co najmniej roczne praktyki zawodowe i w następnej kolejności może przystąpić do egzaminu państwowego. Rzeczoznawca majątkowy musi znać się na prawie podatkowym oraz mieć wiedzę na temat międzynarodowych standardów rachunkowości. Tematyka egzaminu obejmuje między innymi opłacalność inwestycji, efektywność inwestycji w nieruchomości oraz obliczanie rocznej stopy oprocentowania hipoteki, a także inne zagadnienia dotyczące wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy powinien także znać prawo budowlane, umieć obliczać zdolność kredytową i orientować się w instrumentach oraz instytucjach finansowych.