Rzeczoznawca majątkowy Bemowo

 

Kancelaria Majątkowa Mazovia świadczy profesjonalne usługi rzeczoznawcy majątkowego na Bemowie. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości, jesteśmy uprawnieni do licznych działań związanych bezpośrednio i pośrednio z szacowaniem wartości nieruchomości i podlegających jej trwale maszyn i urządzeń, czyli do:

  • określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • opracowywania ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • doradztwa w zakresie tego rynku,
  • szacowania efektywności inwestowania w nieruchomości i innych działań dotyczących wyceny nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy opracowuje swoją opinię w formie operatu szacunkowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez rzeczoznawcę majątkowego na Bemowie.

Rzeczoznawca majątkowy na Bemowie

Zgodnie z definicją, rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca określone uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości – uprawnienia te są nadawane przez Ministra Infrastruktury w trybie ustawy z 21 sierpnia 1997 roku. Oficjalny tytuł “rzeczoznawcy majątkowego” podlega ochronie prawnej i może się nim posługiwać jedynie osoba, która zdała egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną – tylko w ten sposób można nabyć prawa do wykonywania zawodu oraz do używania tego tytułu. Rzeczoznawca nabywa wymienione prawa wraz z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Bemowo to jedna z dzielnic Warszawy na terenie, której świadczymy swoje usługi.

Co robi rzeczoznawca majątkowy?

Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy przede wszystkim ukończyć studia wyższe oraz studia podyplomowe o specjalizacji związanej z wyceną nieruchomości. Studia podyplomowe mogą zostać pominięte tylko wtedy, gdy program studiów wyższych spełnił minimum programowe odpowiednie dla studiów podyplomowych, co jest określane przez Ministra Infrastruktury lub ministra właściwego ds. gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Jeśli rzeczoznawca odbył i ukończył studia, musi odbyć roczną praktykę zawodową i dopiero wtedy może on przystąpić do państwowego egzaminu. Rzeczoznawca majątkowy powinien mieć rozległą wiedzę na temat prawa podatkowego oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Ponadto, musi także znać się na prawie budowlanym, orientować się w zakresie instrumentów i instytucji finansowych oraz umieć obliczać zdolność kredytową. Egzamin państwowy natomiast obejmuje przede wszystkim wiedzę na temat opłacalności inwestycji, efektywności inwestycji w nieruchomości i obliczanie rocznej stopy oprocentowania hipoteki.